Zasady ogólne:
1. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za zakupione usługi.


Zasady sprzedaży paczek serwerów:
1. Po zakupie, klient otrzymuje paczkę, w której są 3 foldery:
- folder z czystą paczką czyli taką, którą można wgrać na serwer z silnikiem HLDS
- folder z paczką na silniku ReHLDS
- folder z paczką na silniku ReHLDS + AntyCheat
2. Każda paczka domyślnie jest sprzedawana klientowi z nałożoną licencją "STANDARD" (rodzaje licencji opisane na samym dole).
3. Każdy klient ma prawo wybrać na jakiej licencji chce kupić paczkę (rodzaje licencji opisane na samym dole).
4. Każdy klient ma prawo zobaczyć paczkę na serwerze testowym AMXStore, gdy ma taką potrzebę.
5. Paczka sprzedawana na licencji "STANDARD" nie ma plików *.sma od pluginu licencyjnego.
6. Do każdej sprzedanej paczki jest dołączony plik z opisem instalacji paczki na serwerze.
7. Paczka na licencji "FREE" jest o 30% droższa od paczki na licencji "STANDARD".
Kupując paczkę na licencji "FREE" do ceny domyślnej dodajemy +30% i cenę końcową zaokrąglamy
(cena domyślna + 30% = cena końcowa).
8. Po zakupie paczki klient ma pełne prawo do modyfikowania zawartych w niej plików źródłowych (*.sma)


Warunki Aktywnej Paczki
(stosuj się do tych warunków aby paczka, którą kupiłeś nie została zablokowana!)

1. Zakazuje się odsprzedaży, udostępniania, upubliczniania (itp...) paczki.
2. Zakazuje się odsprzedaży, udostępniania, upubliczniania (itp...) pluginów zawartych w paczce.


Rodzaje licencji AMXStore:
1. Licencja "STANDARD" - jest to licencja, na której paczki AMXStore są sprzedawane domyślnie.
Licencja ta wyświetla co jakiś czas na czacie informację o serwisie AMXStore.pl
(zachęca do odwiedzenia serwisu), oraz informuje o komendzie /amxstore, która
wyświetla informacje o serwisie AMXStore.pl.

2. Licencja "FREE" - jest to przeciwieństwo licencji "STANDARD". Licencja ta nie wyświetla żadnych
informacji na temat serwisu AMXStore.pl (prościej mówiąc nie wyświetla niczego).